gå till huvudinnehåll

Tjänster

Bekanta Dig med våra tjänster!

-

Dosdispensering

I maskinell dosdispensering fördelas kapslar och tabletter som används regelbundet i engångspåsar för två veckor åt gången.

På varje påse står det tydligt bland annat vilket datum och vilken tid läkemedlen ska tas.

Pris 

9,90€/vecka + medicinerna

Vad är dosdispensering?

 • Ni får era läkemedel i färdigt packade dospåsar som levereras i satser som motsvarar två veckors medicinering. Med dospåsarna följer alltid klientens uppdaterade medicineringskort

 • Apoteket granskar klientens medicinering för interaktioner och överlappningar, samt kollar doser och doseringstider

 • Läkaren bedömer klientens läkemedelsbehandling i sin helhet och fattar det slutliga beslutet om klienten lämpar sig till dosdispensering

 • En specialiserad farmaceut tar hand om alla frågor gällande dosdispensering

 • Apoteket tar hand om receptförnyelser

För vem passar dosdispensering?

 • Personer i alla åldrar, som vill ha smidigare och lättare vardag
 • Passar bäst för dem som har en stabil och regelbunden medicinering
 • Mångmedicinerade personer
 • För de äldre och dementa
 • För de som använder en dosett eller en tabletthalverare
 • För alla som klarar sig i vardagen, och som endast har medicindelning i sin vårdplan